Αποθήκευση προϊόντων λογαριασμών

Βεβαιωθείτε ότι ο λογαριασμός ταμιευτηρίου σας είναι ο καταλληλότερος για εσάς.

Αποταμιεύσεις για νέους

Ένας πολύ καλός τρόπος για όσους είναι κάτω των 18 ετών να δημιουργήσουν καλές συνήθειες εξοικονόμησης.

Κατάθεση ανοίγματος λογαριασμού.
Ελάχιστο 10 €.
Ελάχιστο υπόλοιπο.
Δεν απαιτείται ελάχιστο υπόλοιπο.
Interest.
Αυτός ο λογαριασμός είναι ενδιαφέροντος.
Μηνιαία χρέωση.
€0
Απαιτήσεις ηλικίας.
Διατίθεται σε άτομα κάτω των 18 ετών. (ο λογαριασμός απαιτεί νόμιμο συνιδιοκτήτη κηδεμόνα)
Τέλη ανάληψης ATM.
3 € για εγχώριες αναλήψεις ATM.
Επιλογές παράδοσης δηλώσεων.
Έντυπες δηλώσεις - 3 € ανά δήλωση. Δηλώσεις χωρίς χαρτιά - 0 €. Επιλέχθηκε στο Online Banking ή στο Mobile Banking.

Εξοικονόμηση χρηματαγοράς

Γρήγορη παρακολούθηση των στόχων σας με εξαιρετικό ρυθμό όταν διατηρείτε τουλάχιστον 10.000 € στον λογαριασμό.

Κατάθεση ανοίγματος λογαριασμού.
25 € τουλάχιστον.
Ελάχιστο υπόλοιπο.
Δεν απαιτείται ελάχιστο υπόλοιπο.
Interest.
Αυτός ο λογαριασμός είναι ενδιαφέροντος.
Μηνιαία χρέωση.
10 €. Η προμήθεια παραιτήθηκε με οποιονδήποτε προσωπικό λογαριασμό ελέγχου ή με μέσο ημερήσιο υπόλοιπο 10.000 € στον λογαριασμό Ταμιευτηρίου της Αγοράς.
Επιλογές παράδοσης δηλώσεων.
Έντυπες δηλώσεις - 0 € ανά δήλωση. Δηλώσεις χωρίς χαρτί - 0 €. Επιλέχθηκε στο Online Banking ή στο Mobile Banking.